Γεμιστικά μηχανήματα HTS 150 Αυστρίας


250Lt με στριφτικό & αυτόματο πέρασμα εντέρου
με αναβατόριο
Παραγωγικότητα: 5000kg/h