Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς S1 Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς S1

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς S1

Τεμ./Δέμα: 450
Διάσταση: 135x135x17

Διαθέσιμα Χρώματα:

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς S10 Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς S10

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς S10

Τεμ./Δέμα: 400
Διάσταση: 203x130x18

Διαθέσιμα Χρώματα:

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς S11 Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς S11

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς S11

Τεμ./Δέμα: 250
Διάσταση: 245x195x20

Διαθέσιμα Χρώματα:

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς S12 Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς S12

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς S12

Τεμ./Δέμα: 280
Διάσταση: 236x186x20

Διαθέσιμα Χρώματα:

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς S13 Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς S13

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς S13

Τεμ./Δέμα: 500
Διάσταση: 223x102x20

Διαθέσιμα Χρώματα:

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς S2 Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς S2

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς S2

Τεμ./Δέμα: 350
Διάσταση: 210x140x17

Διαθέσιμα Χρώματα:

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς S3 Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς S3

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς S3

Τεμ./Δέμα: 400
Διάσταση: 275x135x20

Διαθέσιμα Χρώματα:

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς S6 Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς S6

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς S6

Τεμ./Δέμα: 500
Διάσταση: 136x180x18

Διαθέσιμα Χρώματα:

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς S7 Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς S7

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς S7

Τεμ./Δέμα: 200/800
Διάσταση: 272x190x20

Διαθέσιμα Χρώματα:

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς S8 Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς S8

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς S8

Τεμ./Δέμα: 400/1000
Διάσταση: 225x135x20

Διαθέσιμα Χρώματα:

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς Z24 Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς Z24

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς Z24

Τεμ./Δέμα: 300
Διάσταση: 435x295x24

Διαθέσιμα Χρώματα:

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς Z32 Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς Z32

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς Z32

Τεμ./Δέμα: 600
Διάσταση: 325x230x25

Διαθέσιμα Χρώματα:

Σελίδα 1 από 2