Ψυγείο βιτρίνα συροπιαστών Air-S-Inox

Ψυγείο βιτρίνα συροπιαστών Air-S-Inox / Βιτρίνες με Επένδυση

Ψυγείο βιτρίνα συροπιαστών Air-S-Inox
Βιτρίνες με Επένδυση

Ψυγείο βιτρίνα συροπιαστών Air-S-Inox

Χαρακτηριστικά:
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΣ
100x80x120 Συντήρηση
150x80x120 Συντήρηση
200x80x120 Συντήρηση

Κατηγορίες

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ

Πωλήσεις ΜΟΝΟ χονδρική σε επαγγελματίες