Απλά Δισκάκια Απλά Δισκάκια

Απλά Δισκάκια

Ideal for manual applications and suitable for entry level packaging requirements for the retailing of cheese, meat, fish and poultry. These EPS trays can be used with both manual and automatic stretch wrapping machines. The insulation and cushioning qualities of EPS foam trays offer good protection and product presentation both in-store and in transit Multi-functional, all-round, cost effective packaging solution

Όνομα ΚΩΔ Μήκος (mm) Πλάτος (mm) Ύψος (mm) Υλικό
ΔΙΣΚΑΚΙ PAL34-27 ΑΠΛΟ 040.000753 270mm 176mm 27mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL9S ΑΠΛΟ 040.000101 180mm 135mm 15mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL10 ΑΠΛΟ 040.000064 200mm 140mm 25mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL12 ΑΠΛΟ 040.000065 225mm 135mm 25mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL12S ΑΠΛΟ 040.000096 225mm 135mm 18mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL14 ΑΠΛΟ 040.000066 222mm 160mm 22mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL15 ΑΠΛΟ 040.000067 218mm 178mm 24mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL17 ΑΠΛΟ ΤΡΙΓ 040.000068 235mm 175mm 22mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL19 ΑΠΛΟ 040.000069 218mm 178mm 36mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL19A ΑΠΛΟ 040.000097 230mm 182mm 40mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL24 ΑΠΛΟ 040.000074 225mm 145mm 25mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL25S ΑΠΛΟ 040.000542 175mm 175mm 25mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL29 ΑΠΛΟ 040.000077 275mm 180mm 27mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL30 ΑΠΛΟ 040.000078 240mm 160mm 46mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL32 ΑΠΛΟ 040.000080 245mm 158mm 24mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL34-37 ΑΠΛΟ 040.000081 270mm 176mm 37mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL34-47 ΑΠΛΟ 040.000538 270mm 176mm 47mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL35 ΑΠΛΟ 040.000082 270mm 190mm 18mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL37 ΑΠΛΟ 040.000084 340mm 137mm 15mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL38 ΑΠΛΟ 040.000085 286mm 208mm 39mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL39 ΑΠΛΟ 040.000086 286mm 208mm 27mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL41 ΑΠΛΟ 040.000756 318mm 232mm 37mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL42 ΑΠΛΟ 040.000088 250mm 205mm 25mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL6-31 ΑΠΛΟ 040.000812 135mm 135mm 31mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL7 ΑΠΛΟ 040.000061 180mm 135mm 39mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL8 ΑΠΛΟ 040.000062 225mm 135mm 40mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL9 ΑΠΛΟ 040.000063 180mm 135mm 25mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ ΟΡΘ. PAL43 040.000626 342mm 274mm 23mm PS foam
Απορροφητικά Δισκάκια Απορροφητικά Δισκάκια

Απορροφητικά Δισκάκια

Designed for automated packaging machines our absorbing foam trays are the best answer to packing fresh meat, poultry and fish. Their patented internal core is able to retain a big quantity of liquid that drips from the meat. This way the product always appears clean on the shelf and the unsightly pads and their cost are no longer necessary.

Όνομα ΚΩΔ Μήκος (mm) Πλάτος (mm) Ύψος (mm) Υλικό
ΔΙΣΚΑΚΙ ΑΠΟΡ/ΚΟ PAL22 040.000816
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL10 ΑΠΟΡ/ΚΟ 040.000228 200mm 140mm 25mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL12 ΑΠΟΡ/ΚΟ 040.000229 225mm 135mm 25mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL12S ΑΠΟΡ/ΚΟ 040.000249 225mm 135mm 18mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL14 ΑΠΟΡ/ΚΟ 040.000230 222mm 160mm 22mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL15 ΑΠΟΡ/ΚΟ 040.000231 218mm 178mm 24mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL16 ΑΠΟΡ/ΚΟ ΤΡΙΓ. 040.000763 210mm 155mm 20mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL17 ΑΠΟΡ/ΚΟ ΤΡΙΓ. 040.000232 235mm 175mm 22mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL19 ΑΠΟΡ/ΚΟ 040.000233 218mm 178mm 36mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL19A ΑΠΟΡ/ΚΟ 040.000250 230mm 182mm 40mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL24 ΑΠΟΡ/ΚΟ 040.000236 225mm 145mm 25mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL25 ΑΠΟΡ/ΚΟ 040.000636 175mm 175mm 36mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL29 ΑΠΟΡ/ΚΟ 040.000238 275mm 180mm 27mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL30 ΑΠΟΡ/ΚΟ 040.000239 240mm 160mm 46mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL32 ΑΠΟΡ/ΚΟ 040.000241 245mm 158mm 24mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL33 ΑΠΟΡ/ΚΟ 040.000594
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL34-27 ΑΠΟΡ/ΚΟ 040.000541 270mm 176mm 27mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL35 ΑΠΟΡ/ΚΟ 040.000243 270mm 190mm 18mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL37 ΑΠΟΡ/ΚΟ 040.000245 340mm 137mm 15mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL39 ΑΠΟΡ/ΚΟ 040.000247 286mm 208mm 27mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL41 ΑΠΟΡ/ΚΟ 040.000757 318mm 232mm 37mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL42 ΑΠΟΡ/ΚΟ 040.000635 250mm 205mm 25mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL6-31 ΑΠΟΡ/ΚΟ 040.000813 135mm 135mm 31mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL7 ΑΠΟΡ/ΚΟ 040.000225 180mm 135mm 39mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL8 ΑΠΟΡ/ΚΟ 040.000226 225mm 135mm 40mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL9 ΑΠΟΡ/ΚΟ 040.000227 180mm 135mm 25mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ XPS PAL9S ΑΠΟΡ/ΚΟ 040.000251 180mm 135mm 15mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ ΑΠΟΡ/ΚΟ PAL20 040.000696
ΔΙΣΚΑΚΙ ΑΠΟΡ/ΚΟ PAL43 040.000625 342mm 274mm PS foam
Βarrier Δισκάκια Βarrier Δισκάκια

Βarrier Δισκάκια

Increased shelf life
Protect the quality of your product
Enable your products to reach distant markets
Improve your consumers
experience Leak Proof

Όνομα ΚΩΔ Μήκος (mm) Πλάτος (mm) Ύψος (mm) Υλικό
ΔΙΣΚΑΚΙ ΟΡΘ. PAL55-20 BARRIER 040.000618 230mm 145mm 20mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ ΟΡΘ. PAL56-65 BARRIER 040.000616 250mm 180mm 65mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ ΟΡΘ. PAL56-55 BARRIER 040.000503 250mm 180mm 55mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ ΟΡΘ. PAL56-43 BARRIER 040.000502 250mm 180mm 43mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ ΟΡΘ. PAL56-30 BARRIER 040.000501 250mm 180mm 30mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ ΟΡΘ. PAL56-20 BARRIER 040.000615 250mm 180mm 20mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ ΟΡΘ. PAL56-05 BARRIER 040.000532 250mm 180mm 5mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ ΟΡΘ. PAL55-80 BARRIER 040.000623 230mm 145mm 80mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ ΟΡΘ. PAL55-65 BARRIER 040.000622 230mm 145mm 65mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ ΟΡΘ. PAL55-55 BARRIER 040.000621 230mm 145mm 55mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ ΟΡΘ. PAL55-43 BARRIER 040.000620 230mm 145mm 43mm PS foam
ΔΙΣΚΑΚΙ ΟΡΘ. PAL56-80 BARRIER 040.000617 250mm 180mm 80mm PS foam

Σελίδα 1 από 1