ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1000 x 620 x 640 ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1000 x 620 x 640

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1000 x 620 x 640

Βάρος:      
Πάτος:     Συμπαγής
Πλευρές     Συμπαγείς
Στιβάξιμο     Ναι
Χωνευτό:     Όχι
Τάκοι:     4
Τραβέρσες:     Όχι
Υλικό:      
Λοιπά:

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1000 x 700 x 650 ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1000 x 700 x 650

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1000 x 700 x 650

Βάρος:      
Πάτος:    Συμπαγής
Πλευρές    Συμπαγείς
Στιβάξιμο     Ναι
Χωνευτό:     Όχι
Τάκοι:     4
Τραβέρσες:     Όχι
Υλικό:      
Λοιπά:      
 
Φορτίο:     300kg
 
Φορτίο Σε Στοίβαξη:     1200kg

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 1000 x 760 ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 1000 x 760

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 1000 x 760

Βάρος:      
Πάτος:    Διάτρητος
Πλευρές    Διάτρητες
Στιβάξιμο    Ναι
Χωνευτό:    Όχι
Τάκοι:     --
Τραβέρσες:    3
Υλικό:      
Λοιπά:

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 1000 x 760 ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 1000 x 760

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 1000 x 760

Βάρος:      
Πάτος:    Συμπαγής
Πλευρές    Συμπαγείς
Στιβάξιμο    Ναι
Χωνευτό:    Όχι
Τάκοι:     --
Τραβέρσες:     3
Υλικό:      
Λοιπά:

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 1000 x 760 ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 1000 x 760

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 1000 x 760

Βάρος:      
Πάτος:    Συμπαγής
Πλευρές    Συμπαγείς
Στιβάξιμο    Ναι
Χωνευτό:    Όχι
Τάκοι:     4
Τραβέρσες:    Όχι
Υλικό:      
Λοιπά:

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 800 x 800 ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 800 x 800

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 800 x 800

Βάρος:      
Πάτος:    Συμπαγής
Πλευρές    Συμπαγείς
Στιβάξιμο    Ναι
Χωνευτό:    Όχι
Τάκοι:     4
Τραβέρσες:    Όχι
Υλικό:      
Λοιπά:  

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 800 x 850 ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 800 x 850

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 800 x 850

Βάρος:      
Πάτος:    Συμπαγής
Πλευρές    Συμπαγείς
Στιβάξιμο    Ναι
Χωνευτό:    Όχι
Τάκοι:     --
Τραβέρσες:     2
Υλικό:      
Λοιπά:

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 800 x 850 ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 800 x 850

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 800 x 850

Βάρος:      
Πάτος:    Συμπαγής
Πλευρές    Συμπαγείς
Στιβάξιμο    Ναι
Χωνευτό:    Όχι
Τάκοι:     4
Τραβέρσες:    Όχι
Υλικό:      
Λοιπά:    Άνοιγμα στη1 πλευρά

Σελίδα 1 από 1