Σκεύος V02/PA PET 11 250cc Σκεύος V02/PA PET 11 250cc

Σκεύος V02/PA PET 11 250cc

Διάσταση: 104x110x39
Τεμ./Κιβώτιο: 1000
Χωριτικότητα:  250cc
Όγκος Κιβωτίου m3 :  0.134
Σκεύος V03/PA PET 12 375cc Σκεύος V03/PA PET 12 375cc

Σκεύος V03/PA PET 12 375cc

Τεμ./Κιβώτιο: 1000
Διάσταση: 104x110x60
Χωριτικότητα:  375cc
Όγκος Κιβωτίου m3:  0.134
Σκεύος V04/PA PET 13 500cc Σκεύος V04/PA PET 13 500cc

Σκεύος V04/PA PET 13 500cc

Τεμ./Κιβώτιο: 1000
Διάσταση: 112x126x58
Χωριτικότητα:  500cc
Όγκος Κιβωτίου m3 :  0.163
Σκεύος V06/PA PET 14 750cc Σκεύος V06/PA PET 14 750cc

Σκεύος V06/PA PET 14 750cc

Διάσταση: 170x123x58
Τεμ./Κιβώτιο: 500
Χωριτικότητα:  750cc
Όγκος Κιβωτίου m3:  0.134
Σκεύος V07/PA PET 15 1000cc Σκεύος V07/PA PET 15 1000cc

Σκεύος V07/PA PET 15 1000cc

Διάσταση: 170x123x78
Τεμ./Κιβώτιο: 500
Χωριτικότητα:  1000cc
Όγκος Κιβωτίου m3:  0.134
Σκεύος V24/PA PET 21 1250cc Σκεύος V24/PA PET 21 1250cc

Σκεύος V24/PA PET 21 1250cc

Διάσταση: 212x154x71
Τεμ./Κιβώτιο: 400
Χωριτικότητα:  1250cc
Όγκος Κιβωτίου m3:  0.139
Σκεύος V25/PA PET 22 1500cc Σκεύος V25/PA PET 22 1500cc

Σκεύος V25/PA PET 22 1500cc

Διάσταση: 223x161x70
Τεμ./Κιβώτιο: 200
Χωριτικότητα:  1500cc
Όγκος Κιβωτίου m3:  0.174
Σκεύος V26/PA PET 23 1800cc Σκεύος V26/PA PET 23 1800cc

Σκεύος V26/PA PET 23 1800cc

Διάσταση: 212x154x96
Τεμ./Κιβώτιο: 200
Χωριτικότητα: 1800cc
Όγκος Κιβωτίου m3:  0.183
Σκεύος V27/PA PET 24 2000cc Σκεύος V27/PA PET 24 2000cc

Σκεύος V27/PA PET 24 2000cc

Διάσταση: 225x162x96
Τεμ./Κιβώτιο: 200
Χωριτικότητα:  2000cc
Όγκος Κιβωτίου m3:  0.183
Σκεύος V81/PA PET SALAD Σκεύος V81/PA PET SALAD

Σκεύος V81/PA PET SALAD

Διάσταση: 106x106x68
Τεμ./Κιβώτιο: 1000
Χωριτικότητα:  250cc
Όγκος Κιβωτίου m3:  0.134
Σκεύος V83/PA PET SALAD Σκεύος V83/PA PET SALAD

Σκεύος V83/PA PET SALAD

Διάσταση: 131x131x84
Τεμ./Κιβώτιο: 800
Χωριτικότητα:  500cc
Όγκος Κιβωτίου m3:  0.163
Σκεύος V84/PA PET SALAD Σκεύος V84/PA PET SALAD

Σκεύος V84/PA PET SALAD

Διάσταση: 148x148x97
Τεμ./Κιβώτιο: 600
Χωριτικότητα:  750cc
Όγκος Κιβωτίου m3:  0.172

Σελίδα 1 από 2