Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P1 Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P1

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P1

Τεμ./Δέμα: 400
Διάσταση: 135x135x28

Διαθέσιμα Χρώματα:

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P10 Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P10

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P10

Τεμ./Δέμα: 350
Διάσταση: 270x150x25

Διαθέσιμα Χρώματα:

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P11 Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P11

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P11

Τεμ./Δέμα: 500
Διάσταση: 230x90x35

Διαθέσιμα Χρώματα:

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P12 Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P12

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P12

Τεμ./Δέμα: 600
Διάσταση: 170x80x30

Διαθέσιμα Χρώματα:

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P121 Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P121

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P121

Τεμ./Δέμα: 1000
Διάσταση: 233x180x19

Διαθέσιμα Χρώματα:

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P13 Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P13

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P13

Τεμ./Δέμα: 300
Διάσταση: 250x174x35

Διαθέσιμα Χρώματα:

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P14 Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P14

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P14

Τεμ./Δέμα: 300
Διάσταση: 280x130x55

Διαθέσιμα Χρώματα:

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P15 Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P15

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P15

Τεμ./Δέμα: 200/1000
Διάσταση: 240x160x43

Διαθέσιμα Χρώματα:

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P16 Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P16

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P16

Τεμ./Δέμα: 450
Διάσταση: 145x100x30

Διαθέσιμα Χρώματα:

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P17 Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P17

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P17

Τεμ./Δέμα: 250
Διάσταση: 272x170x35

Διαθέσιμα Χρώματα:

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P18 Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P18

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P18

Τεμ./Δέμα: 180/600
Διάσταση: 275x175x50

Διαθέσιμα Χρώματα:

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P19 Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P19

Δισκάκια Εξηλασμένης Πολυστερίνης Σειράς P19

Τεμ./Δέμα: 180/1000
Διάσταση: 290x215x45

Διαθέσιμα Χρώματα:

Σελίδα 1 από 5