Ψυγείο πίτσας - σαλατών με ανακλώμενο καπάκι

Κατηγορία: Ψυγεία Πάγκοι

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΡΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
140x70x86 Συντήρηση 2 8 G/N
155x70x86 Συντήρηση 2 8 G/N
180x70x86 Συντήρηση 3 10 G/N