Ελαστικό Διχτάκι Β/3 14Ρ


Τεμ./Κιβώτιο: 50
Μέτρα/Ρολό: 240