DIGI DS?984FS (Scanner Scale)


DIGI DS?984FS (Scanner Scale)
Ηλεκτρονικός ζυγός με βάση για τοποθέτηση σε άνοιγμα επί του ταμείου και εσωτερική θέση για οριζόντιο scanner.

Εγκεκριμένος για εμπορική χρήση.

Αριθμός Έγκρισης: Φ2-2463/10-10-2014.

Περιγραφή
Διαθέτει θύρα RS-232 για σύνδεση με Η/Υ.
Λειτουργεί σε ρεύμα 220V μέσω μετασχηματιστή DC-12V.
Πρωτόκολλο επικοινωνίας 06.
Μεγάλες ευανάγνωστες οθόνες LCD πελάτη και ταμία.
Δυνατότητα ενσωμάτωσης με τα περισσότερα οριζόντια scanner διαστάσεων έως 16X16X9 cm.
Ζύγιση με 2 δυναμοκυψέλες.
Διαστάσεις επιφάνειας ζύγισης: 29,5Χ30,5 cm.
Επιθυμητές διαστάσεις ανοίγματος του ταμείου:
31,5 (Μ) x 31,5 (Π) x 13 (Β) cm.
Ζυγιστική ικανότητα :15kg/5g.