ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΜΕ BARCODE (FLOATING CLERK)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΜΕ BARCODE (FLOATING CLERK) / Ζυγοί Λιανικής (Ετικέτας)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΜΕ BARCODE (FLOATING CLERK)
Ζυγοί Λιανικής (Ετικέτας)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΜΕ BARCODE (FLOATING CLERK)

Χαρακτηριστικά:


Ανάλυση λειτουργίας:

Ο πελάτης εισέρχεται στο κατάστημα όπου τον αναλαμβάνει ο πρώτος διαθέσιμος πωλητής. Ο πωλητής ακολουθεί τον πελάτη σε όλες του τις αγορές μέσα στο κατάστημα.
Κατά την συναλλαγή με τον πελάτη, ο πωλητής επιλέγει οποιοδήποτε ζυγό, όπου και ζυγίζει τα ζυγιζόμενα ή τεμαχιακά προϊόντα που έχει επιλέξει ο πελάτης. Ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας που έχουμε επιλέξει κατά την εγκατάσταση των ζυγών μας δίνεται ή όχι η δυνατότητα της εκτύπωσης ετικέτας ανά συναλλαγή.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται σε όλες τις συναλλαγές με τον πελάτη.
Κατά την ολοκλήρωση των συναλλαγών, ο πωλητής εκτυπώνει μία συνολική χαρτοταινία με την ανάλυση των αγορών του πελάτη. Το QR barcode περιέχει τις συνολικές αγορές του πελάτη.
Ο πελάτης παραδίδει στον ταμία την συνολική χαρτοταινία μαζί με τα είδη που αγόρασε.
Ο ταμίας διαβάζει το QR barcode με την χρήση του scanner και άμεσα όλες οι συναλλαγές μεταφέρονται στο ταμείο. Ο ταμίας έχει την δυνατότητα διαγραφής, αλλαγής ή πρόσθεσης προϊόντων (ανάλογα με τις δυνατότητες που δίνονται από το ταμειακό σύστημα που είναι εγκατεστημένο).
Επιλογή τρόπου λειτουργίας ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη:

1. Εκτύπωση ετικέτας ανά συναλλαγή ακολουθούμενη από συνολική χαρτοταινία στο τέλος των αγορών του πελάτη.

Ο πωλητής εκτυπώνει ετικέτα σε κάθε συναλλαγή η οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνει -εάν χρειάζεται- και EAN13 barcode.

Με την ολοκλήρωση των αγορών του πελάτη, ο πωλητής εκτυπώνει μία συνολική χαρτοταινία η οποία περιέχει την ανάλυση των ειδών καθώς και ένα QR barcode που περιέχει αναλυτικά όλες τις αγορές του πελάτη.

2. Εκτέλεση συναλλαγών χωρίς επιμέρους εκτύπωση και συνολική εκτύπωση σε χαρτοταινία στο τέλος των συναλλαγών του πελάτη.

Οι συναλλαγές του πελάτη πραγματοποιούνται χωρίς την εκτύπωση ετικέτας ή χαρτοταινίας από τους ζυγούς. Με την ολοκλήρωση των αγορών του πελάτη, ο πωλητής εκτυπώνει μία συνολική χαρτοταινία στον τελευταίο ζυγό που τον εξυπηρέτησε η οποία περιέχει την ανάλυση των ειδών καθώς και ένα QR barcode που περιέχει αναλυτικά όλες τις αγορές του.

Πλεονεκτήματα:

Μειωμένος χρόνος αναμονής των πελατών στα ταμεία λόγω της χρήσης QR barcode.
Περιορισμός των λαθών στα ταμεία, αφού με το QR barcode δεν έχουμε διπλή ανάγνωση ή παράληψη ειδών.
Μείωση κόστους αναλωσίμων.
Εύκολη παραμετροποίηση του ταμειακού συστήματος που διαθέτει το κατάστημα.
Στην περίπτωση που επιλέξουμε να μην γίνεται εκτύπωση ετικέτας ή χαρτοταινίας ανά συναλλαγή, έχουμε ως αποτέλεσμα:

Την μείωση ή και την κατάργηση της χρήσης αυτοκόλλητων ετικετών ή χαρτοταινίας (μείωση του κόστους αναλωσίμων).
Την μείωση του χρόνου τροφοδοσίας των ζυγών με νέες ετικέτες ή χαρτοταινία.
Την αυξημένη διάρκεια ζωής των θερμικών κεφαλών εκτύπωσης.
Απαιτούμενος εξοπλισμός

Ζυγοί DIGI SM-5500 σε δίκτυο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία των ζυγών είναι να είναι συνδεμένοι σε ξεχωριστό υποδίκτυο (π.χ. VLAN), στο οποίο θα συνδέονται μόνο οι ζυγοί (μέγιστος αριθμός 12 ζυγών ανά υποδίκτυο).
Υπολογιστής για την εγκατάσταση της εφαρμογή ενημέρωσης ζυγών Libra2000.
Ταμειακή μηχανή, ή υπολογιστής (POS), που να διαθέτει scanner με δυνατότητα ανάγνωσης QR barcode (2Dbarcode reader).
Εξασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής ενέργειας για όλο τον εξοπλισμό. Συνιστάται η χρήση UPS Online, ή LineInteractive.

Κατηγορίες

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ

Πωλήσεις ΜΟΝΟ χονδρική σε επαγγελματίες