ΓΑΝΤΙΑ ΨΥΧΟΥΣ COLD GRIP Ν.10 NORTH

Κατηγορία: Ρουχισμός Ψύχους

* Άριστη Αφή λόγω επικάλυψης από PVC

* Παραμένει άκαμπτο ακόμα και σεθερμοκρασίες κάτω των -25oC

* CE EN 388, 420