ΜΑΣΚΑ ΚΩΝΟΥ ISSA DS7810 FFP1 EN149:2001


• EN 149:2001+A1:2009
• Βλαπτικές σκόνες και aerosol
• Για προστασία από aerosol στερεά και υγρά μη τοξικά με συγκέντρωση μέχρι 4,5 φορές το όριο επικινδυνότητας (TLV) ή μέχρι 4 φορές τον δεδομένο παράγοντα προστασίας (APF)
• Συσκευασία των 20 τεμ.