Θερμοθάλαμος βιτρίνα air-s-inox Θερμοθάλαμος βιτρίνα air-s-inox

Θερμοθάλαμος βιτρίνα air-s-inox

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΣ
110x140x170 Θερμοθάλαμος

Τοποθέτηση Corian στο καπάκι

Τοποθέτηση επένδυσης ξύλου στη φάτσα

Τοποθέτηση ύαλου ασφαλείας στη φάτσα

Τοποθέτηση inox μπάζας

Ψυγείο βιτρίνα Air-S-Inox Ψυγείο βιτρίνα Air-S-Inox

Ψυγείο βιτρίνα Air-S-Inox

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΣ
110x155x195 Συντήρηση

Τοποθέτηση Corian στο καπάκι και 10 cm κατέβασμα

Τοποθέτηση επένδυσης ξύλου στη φάτσα

Τοποθέτηση ύαλου ασφαλείας στη φάτσα

Τοποθέτηση inox μπάζας

Ψυγείο βιτρίνα συροπιαστών Air-S-Inox Ψυγείο βιτρίνα συροπιαστών Air-S-Inox

Ψυγείο βιτρίνα συροπιαστών Air-S-Inox

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΣ
100x80x120 Συντήρηση
150x80x120 Συντήρηση
200x80x120 Συντήρηση

Σελίδα 1 από 1