Ανοξείδωτη λάντζα ανοιχτή με 1 γούρνα Ανοξείδωτη λάντζα ανοιχτή με 1 γούρνα

Ανοξείδωτη λάντζα ανοιχτή με 1 γούρνα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΟΥΡΝΑ
60x60x86 25x25x16 ή Φ26 ή 34x37x15
100x60x86 25x25x16 ή Φ26 ή 34x37x15
140x60x86 25x25x16 ή Φ26 ή 34x37x15
70x70x86 40x40x25 ή 50x50x30
120x70x86 40x40x25 ή 50x50x30
140x70x86 40x40x25 ή 50x50x30
Ανοξείδωτη λάντζα ανοιχτή με 2 γούρνες Ανοξείδωτη λάντζα ανοιχτή με 2 γούρνες

Ανοξείδωτη λάντζα ανοιχτή με 2 γούρνες

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΟΥΡΝΑ
100x60x86 25x25x16 ή Φ26 ή 34x37x15
120x60x86 25x25x16 ή Φ26 ή 34x37x15
140x60x86 25x25x16 ή Φ26 ή 34x37x15
160x60x86 25x25x16 ή Φ26 ή 34x37x15
140x70x86 40x40x25 ή 50x50x30
180x70x86 40x40x25 ή 50x50x30
240x70x86 40x40x25 ή 50x50x30
Ανοξείδωτη λάντζα ανοιχτή με 3 γούρνες Ανοξείδωτη λάντζα ανοιχτή με 3 γούρνες

Ανοξείδωτη λάντζα ανοιχτή με 3 γούρνες

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΟΥΡΝΑ
180x70x86 50x50x86
240x70x86 50x50x86
Ανοξείδωτη λάντζα κλειστή με 1 γούρνα Ανοξείδωτη λάντζα κλειστή με 1 γούρνα

Ανοξείδωτη λάντζα κλειστή με 1 γούρνα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΟΥΡΝΑ
60x60x86 25x25x16 ή Φ26 ή 34x37x15
100x60x86 25x25x16 ή Φ26 ή 34x37x15
140x60x86 25x25x16 ή Φ26 ή 34x37x15
70x70x86 40x40x25 ή 50x50x30
120x70x86 40x40x25 ή 50x50x30
140x70x86 40x40x25 ή 50x50x30
Ανοξείδωτη λάντζα κλειστή με 2 γούρνες Ανοξείδωτη λάντζα κλειστή με 2 γούρνες

Ανοξείδωτη λάντζα κλειστή με 2 γούρνες

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΟΥΡΝΑ
100x60x86 25x25x16 ή Φ26 ή 34x37x15
120x60x86 25x25x16 ή Φ26 ή 34x37x15
140x60x86 25x25x16 ή Φ26 ή 34x37x15
160x60x86 25x25x16 ή Φ26 ή 34x37x15
140x70x86 40x40x25 ή 50x50x30
180x70x86 40x40x25 ή 50x50x30
240x70x86 40x40x25 ή 50x50x30
Ανοξείδωτη λάντζα κλειστή με 3 γούρνες Ανοξείδωτη λάντζα κλειστή με 3 γούρνες

Ανοξείδωτη λάντζα κλειστή με 3 γούρνες

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΟΥΡΝΑ
180x70x86 50x50x86
240x70x86 50x50x86

Σελίδα 1 από 1