Κουτί Διογκωμένης Πολυστερίνης 15 Kg με καπάκι


Σκεύος

Τεμ./Δέμα: 10
Εξ. Διάσταση σε cm: 38x48x21
Εσ. Διάσταση σε cm: 43x33x18

Καπάκι

Τεμ./Δέμα: 10
Εξ. Διάσταση σε cm: 38x48x3.5