Πλάκα κρεατομηχανής SALVADOR Enterprise


Διαθέσιμα τα μοντέλα:
Νο 5 από 4,5mm μέχρι 10mm
Νο 8 από 4,5mm μέχρι 10mm
No 12 από 4,5mm μέχρι 20mm
No 22 με 3,5mm
No 22 από 4,5mm μέχρι 20mm
No 32 με 3,5mm
No 32 από 4,5mm μέχρι 20mm
No 42 με 3,5mm
No 42 από 4,5mm μέχρι 20mm