Καθαριστής λεπιών για μεγάλα ψάρια ICEL


Καθαριστής λεπιών για μεγάλα ψάρια της Πορτογαλικής ICEL.