Ανοξείδωτα τσιγγέλια σταθερά / συρόμενα

Ανοξείδωτα τσιγγέλια σταθερά / συρόμενα / Τσιγγέλια - Γάντζοι

Ανοξείδωτα τσιγγέλια σταθερά / συρόμενα
Τσιγγέλια - Γάντζοι

Ανοξείδωτα τσιγγέλια σταθερά / συρόμενα

Χαρακτηριστικά:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τσιγγέλι inox μπάμια Φ14 Μέτρο
Γωνία στηρίξεως inox Τεμάχιο
Λάμα στηρίγματος inox Τεμάχιο
Βάση τσιγγελιού τοίχου Τεμάχιο
Σωλήνα inox τοίχου Μέτρο
Τσιγκέλι σκέτο μπάμια Φ14 Τεμάχιο
Τσιγγέλι κοιλοδοκός 60x30 inox Μέτρο
Κοιλοδοκός inox βαρέως τύπου Τεμάχιο

Τσιγγέλια Συρόμενα:

Οι τιμές στα συρόμενα τσιγκέλια εξαρτώνται από τη μελέτη του χώρου και αφού έχει προηγηθεί μελέτη από μηχανικούς

Κατηγορίες

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ

Πωλήσεις ΜΟΝΟ χονδρική σε επαγγελματίες