Σπετσαριστικά κρέατος EKOMEX Πολωνίας


20/80 Βελόνες
20/120 Βελόνες