Μηχανές ανάδευσης με vacuum & χωρίς vacuum

Μηχανές ανάδευσης με vacuum & χωρίς vacuum / Ζυμωτήρια Αλλαντοποιίας

Μηχανές ανάδευσης με vacuum & χωρίς vacuum
Ζυμωτήρια Αλλαντοποιίας

Μηχανές ανάδευσης με vacuum & χωρίς vacuum

Χαρακτηριστικά:

Χωρητικότητα: 350 Lt
Μέγιστο φόρτωμα: 70/80%
Εγκατεστημένη ισχύς: 3 x 400/50 Hz
Διαστάσεις μηχανήματος: 1925c 2015 x 890cm
Ταχύτητα οδηγού: 3,0 kW
Ταχύτητα ρότορα (2 ταχύτητες οδηγού): Ι-20/ΙΙ-42
Ομαλή ταχύτητα: 0/42 ταχύτητα/min
Εγκατεστημένη ισχύς control: 24V
Καθαρό βάρος: 570 kg
Καπάκι αδειάσματος προϊόντος για καρότσι: 200 Lt
2 Κοχλίες ανάδευσης
Καπάκι εισόδου προϊόντος με μαγνητικό διακόπτη
Πλατφόρμα εργασίας
Control panel με ρυθμιζόμενη ταχύτητα και χρόνους ανάδευσης του προϊόντος

Κατηγορίες

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ

Πωλήσεις ΜΟΝΟ χονδρική σε επαγγελματίες