Λεπίδες απολιποτή επιτραπέζιου και χειρός

Κατηγορία: Διάφορα Εργαλεία

108 x 20 x1 mm

112 x 20 x 1 mm

434 x 20 x 1mm

499 x 20 x 1 mm

560 x 20 x 1 mm

599 x 20 x 1 mm