Επαναχρησιμοποιούμενες πλαστικές τσάντες

Επαναχρησιμοποιούμενες πλαστικές τσάντες / Τσάντες

Επαναχρησιμοποιούμενες πλαστικές τσάντες
Τσάντες

Επαναχρησιμοποιούμενες πλαστικές τσάντες

Κωδικός Κατασκευαστή: reused_bag

Χαρακτηριστικά:

Επαναχρησιμοποιούμενη πλαστική τσάντα ορίζεται η τσάντα που έχει παραχθεί με πάχος υλικού ίσο ή μεγαλύτερο από 50micro και ο όγκος της είναι ίσος ή μεγαλύτερος από τα όσα ορίζει το πρότυπο UNE53942 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο.

Οι επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες είναι χωρίς Περιβαλλοντικό Τέλος.

Κατηγορίες

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ

Πωλήσεις ΜΟΝΟ χονδρική σε επαγγελματίες