ΜΑΣΚΑ ΚΩΝΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ISSA DS7822 FFP2 EN149:2001

ΜΑΣΚΑ ΚΩΝΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ISSA DS7822 FFP2 EN149:2001 / Είδη Προστασίας Εργαζομένων

ΜΑΣΚΑ ΚΩΝΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ISSA DS7822 FFP2 EN149:2001
Είδη Προστασίας Εργαζομένων

ΜΑΣΚΑ ΚΩΝΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ISSA DS7822 FFP2 EN149:2001

Χαρακτηριστικά:

• EN 149:2001+A1:2009
• Σκόνες, καπνοί και aerosol μέσης τοξικότητας
• Για προστασία από aerosol στερεά και υγρά μη τοξικά ή μέσης τοξικότητας ή χαμηλής τοξικότητας με συγκέντρωση μέχρι 12 φορές το όριο επικινδυνότητας (TLV) ή μέχρι 10 φορές τον δεδομένο παράγο ντα προστασίας (APF)
• Συσκευασία των 10 τεμ.

Κατηγορίες

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ

Πωλήσεις ΜΟΝΟ χονδρική σε επαγγελματίες