Βιοδιασπώμενες Τσάντες

Βιοδιασπώμενες Τσάντες / Τσάντες

Βιοδιασπώμενες Τσάντες
Τσάντες

Βιοδιασπώμενες Τσάντες

Manufacturer's Code: bio_bag

Product Details:

Πρόκειται για τσάντες που είναι κατασκευασμένες με πρώτη ύλη το άμυλο και δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος ανεξάρτητα από το πάχος υλικού.

Categories

OFFICIAL IMPORTER

B2B sales ONLY!