Συσκευασία Wicket

Συσκευασία Wicket / Τσάντες

Συσκευασία Wicket
Τσάντες

Συσκευασία Wicket

Manufacturer's Code: wicket_bag

Product Details:

Παράγουμε σακούλες τύπου Wicket για χρήση, είτε από αυτόματες συσκευαστικές μηχανές, είτε για συσκευασία με το χέρι.

Οι επιλογές της Wicket συσκευασίας, είναι πολλές και προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

Categories

OFFICIAL IMPORTER

B2B sales ONLY!